Laki podupirači

   
laki podupiraci

Sigurnost i Fleksibilnost

Pod pojmom laki podupirači se podrazumevaju oni koji imaju nosivost do 1150kg, proizvedeni od spoljne cevi fi48,3mm i unutrašnje fi42 sa debljinom zidova do 2mm. Najčešće se koriste se za podupiranje betonskih ploča do 20cm debljine.

CENA NA UPIT

TAG