Noseći ankeri za fasadu

   
kotva 2

Idealno rešenje za brzo montiranje

Montiranje fasade na zgradu sa atestiranom nosivošću od 25 tona po jednom anker nosaču.
Izrađeni su od čelika debljine 15 i 10 mm. Komplet čine 4 elementa a to su, anker ploča koja se postavlja na ivicu zgrade,T nosač i tzv trn koji se montiraju unutar fasadnog panela i element za pričvršćivanje (oslonac) i štelovanje visine panela vijcima M20 na kome stoji T nosač.
Svi elementi su toplo cinkovani što garantuje njihovu dugotrajnu postojanost i funcionalnost.
Na zgradi Sberbanke u Moskvi (na slici) je postavljeno oko 300 tona nosećih ankera tj.10.000 kompleta čime je omogućena montaža 50.000m2 fasadnih elemenata u veoma kratkom roku.

CENA NA UPIT

TAG