Razupirač

   
razupirač

Pouzdan

 

Razupirač se koristi pri izgradnji zemljanih vodova i služi kao potpora oplati i kao takva sprečava urušavanje iskopa i omogućava bezbedan rad.

Razapanje se u dužinama od 0.9m do 1.6m, sa štelovanjem na svakih 10cm, i navojem za fino podešavanje.

CENA NA UPIT

TAG